Neurac - dawniej Terapia S-E-T lub Terapia Master

Opis metody

Neurac, to metoda z zakresu reedukacji nerwowo-mięśniowej opierająca się na tzw. aktywizacji nerwowo-mięśniowej (Neuromuscular Activation). W terapii wykorzystuje się ćwiczenia, często z zastosowaniem podwieszeń zmniejszających lub zwiększających obciążenie układu nerwowo-mięśniowego, poduszki sensoryczne, a także belki generujące wibracje o określonej częstotliwości (dla skuteczniejszego pobudzenia układu nerwowego). W założeniu metoda ma być pomocna w przywracaniu fizjologicznej „kaskady" napięć mięśni, która może być zaburzona w przypadku dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa i/lub stawów obwodowych. Odpowiednio dopasowane ćwiczenia mają zatem przywrócić właściwe napięcie mięśni lokalnych, czyli stabilizujących, dzięki akcji których ruchy globalne związane z pracą mięśni leżących bardziej obwodowo stają się bardziej bezpieczne w kontekście wystąpienia ewentualnych dolegliwości bólowych.

 

Wskazania

Dysfunkcje w obrębie stawów szkieletu osiowego, jak również obwodowego, wynikające z zaburzenia fizjologicznej równowagi pomiędzy napięciem mięśni stabilizujących i mięśni ruchowych. Stany obniżonej siły mięśniowej i ograniczenie ruchu w stawach. Metoda Neurac okazuje się przydatna w tych przypadkach dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, w których konwencjonalna kinezyterapia czy fizykoterapia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Metoda z powodzeniem może być stosowana zarówno w grupie pacjentów z dużymi ograniczeniami ruchowymi i przewlekłymi dolegliwościami bólowymi (eliminacja bólu, przywrócenie funkcji czy samodzielności w czynnościach podstawowych), jak również wśród sportowców w celu poprawy sprawności motorycznej i udoskonalenia techniki w takiej czy innej dyscyplinie. Metoda staje się tym bardziej skuteczna, jeśli mamy na uwadze koncepcję taśm mięśniowo-powięziowych, a jej część diagnostyczna ułatwia lokalizację tzw. słabych ogniw czynnego aparatu ruchu.