P-DTR (Proprioceptive - Deep Tendon Reflex)

Autor metody, Jose Palomar Lever jest meksykańskim chirurgiem ortopedą i neurologiem. Kilkanaście lat temu przedstawił koncepcję pracy z pacjentem opartą na regulacji pracy tych receptorów ciała, które nie działają w pełni poprawnie. W kolejnych latach intensywnie rozwijał możliwości zastosowania swojego pomysłu o kolejne techniki i narzędzia, dzięki czemu obecnie P-DTR może sprawdzać się w diagnozowaniu i leczeniu bardzo różnorodnych problemów i dysfunkcji, nie tylko samego narządu ruchu.

 

U podstaw metody odnajdujemy dwa fakty z zakresu fizjologii układu nerwowego:

  • Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) zawiaduje funkcją narządów wykonawczych (np. gruczołów, narządów wewnętrznych, mięśni)
  • Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) wydaje „polecenia" narządom wykonawczym na podstawie informacji, które nieustannie napływają (do OUN) z receptorów ciała

Mając na uwadze powyższe truizmy, dr Palomar podkreśla, że u podłoża problemu pacjenta mogą leżeć nieprawidłowo działające receptory. Mianowicie, jeśli w organizmie doszło do zakłócenia, zniekształcenia informacji przesyłanej z receptorów do OUN, to polecenia dla narządów wykonawczych wydawane przez OUN także nie będą w pełni prawidłowe. Receptory znajdują się w niemal całym ciele: wiele z nich znajdujemy w skórze, ale są obecne także w powięziach, mięśniach, ścięgnach, kościach, chrząstkach stawowych, więzadłach i torebkach stawowych, w ścianach naczyń krwionośnych i w nerwach a także w obrębie narządów wewnętrznych i w poszczególnych narządach zmysłów.

 

W konsekwencji rozmaitych zdarzeń, receptory mogą przestać przesyłać prawidłowy sygnał. Nierzadko początkiem takich zaburzeń może być przebyty uraz, zabieg chirurgiczny i przekłucie powłok ciała (np. biopsja lub znieczulenie zewnątrzoponowe), zabieg stomatologiczny lub aparat ortodontyczny, nietolerancja pokarmowa (niekoniecznie uświadomiona), przeciążenia i mikrourazy tkanek miękkich (urazy mięśni, więzadeł, torebek stawowych) lub twardych (złamania, pęknięcia kości bądź chrząstek stawowych), a także silne przeżycia emocjonalne oraz inne przyczyny, które układ nerwowy zarejestrował jako traumę.

 

Proprioceptive – Deep Tendon Reflex jest propozycją, która pozwala na precyzyjne diagnozowanie miejsca nieprawidłowego działania receptorów oraz rodzaju dysfunkcyjnego receptora. Metoda pozwala także przywrócić prawidłową sygnalizację z receptorów, które takiej korekcji wymagają. Odtworzenie niezakłóconej pracy receptorów ma prowadzić do automatycznego skorygowania przez ośrodkowy układ nerwowy komend wydawanych narządom wykonawczym, aby przywrócić organizmowi sprawne, skoordynowane i bezbolesne działanie.

 

Przewaga tego rodzaju oddziaływania polega na skoncentrowaniu uwagi fizjoterapeuty na układzie kontroli nerwowej, czyli na rzeczywistej przyczynie problemu, a nie na „ofiarach" źle działającego układu nerwowego, czyli np. mięśniach, stawach, narządach wewnętrznych.

 

Nawet najlepiej wykonana terapia narządów wykonawczych (np. stawów, mięśni, więzadeł, powięzi, itp.) nie będzie trwała i skuteczna, dopóki nieprawidłowe pozostaje sterowanie tymi narządami przez układ nerwowy. Dlatego P-DTR jest koncepcją, która pozwala na leczenie przyczyn dolegliwości pacjenta, w przeciwieństwie do wielu innych technik i procedur, pozwalających jedynie zmniejszyć objawy danego problemu (na krótszy bądź dłuższy czas).

 

Jeszcze jedną ważną zaletą metody jest jej nieinwazyjność i bezpieczeństwo zastosowania. Diagnostyka i leczenie dysfunkcyjnych receptorów są bezbolesne, a efekty korekcji trwałe i niejednokrotnie natychmiastowe. Nie jest to rodzaj terapii, wymagający wielokrotnych wizyt w gabinecie fizjoterapeutycznym, co pozwala skrócić zarówno czas, jak i koszty leczenia.