PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)

Opis koncepcji

PNF jest koncepcją usprawniania poprzez torowanie (in. ułatwianie) nerwowo-mięśniowe z wykorzystaniem receptorów ciała. Dzięki szerokiej gamie środków i technik, które ma do wyboru terapeuta, PNF pozwala efektywnie przywracać prawidłową, fizjologiczną funkcjonalność narządu ruchu. Może dlatego jedno z proponowanych rozwinięć akronimu PNF, to „Praca Nad Funkcją". Proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe, którego podstawy teoretyczne opracowano w latach 40. ubiegłego wieku w oparciu o prawa Sheringtona (dotyczące fizjologii układu nerwowego) jest dzisiaj filozofią postępowania terapeutycznego rozpoznawalną i stosowaną na całym świecie.

 

Wkazania

Nawiązując do powyższego opisu koncepcji, można powiedzieć, że PNF będzie przydatny tam, gdzie utracona lub zaburzona została funkcja (w aspekcie narządu ruchu). Oczywiście różne mogą być przyczyny takiego stanu, dlatego Proprioceptywne Torowanie Nerwowo-mięśniowe znajduje zastosowanie w fizjoterapii wielu, bardzo różnorodnych problemów dotyczących motoryki człowieka. Najpowszechniej spotykamy się z PNF na oddziałach neurologii, ale terapia doskonale sprawdza się także wśród pacjentów ortopedycznych, a także w nierzadkich przypadkach zmiany prawidłowego timingu (kolejności włączania się do pracy poszczególnych mięśni). Wśród jednostek chorobowych możemy zatem wymienić stany po zdarzeniach neurologicznych, jak udary mózgu czy urazy nerwów obwodowych, stany po rekonstrukcjach więzadeł, urazach stawów lub tkanek miękkich okołostawowych, dyskineza łopatki w konsekwencji urazu kompleksu barkowego, często z towarzyszącym przeciążeniem stożka rotatorów, ale również choroby zwyrodnieniowe stawów, a także wady postawy. W grupie adresatów koncepcji znajdują się również pacjenci, którzy aktualnie nie odczuwają dolegliwości, ale ich sposób poruszania się odbiega od prawidłowego, na przykład z powodu strachu, przed wystąpieniem dolegliwości bólowych.